28 octombrie 2021 - admin

Cuvintele și stima de sine

În luna octombrie, elevii clasei a IV-a A din cadrul  Școlii Gimnaziale  CireșariiMediaș, coordonați de prof. consilier școlar Prisăcaru Dora-Luciana – CJRAE Sibiu, în parteneriat cu profesor învățământ primar Banea Sabina – Școala Gimnazială ”Cireșarii” – Mediaș, au participat la activitatea  “Cuvintele și stima de sinedin cadrul programului educational ”De la hărțuire la violență”. Elevii au identificat comportamente ostile/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire, trăgând un semnal de alarmă asupra gravităţii acestui fenomen care afectează copiii, din punct de vedere emoțional. De asemenea, a pus în evidență și modul de interacțiune din cadrul grupului!

(1)  (2)

(3)  (4)

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți