5 august 2021 - admin

Cu API în vacanță prin lumea emoțiilor! – Activități de dezvoltare personală pentru copii (6-10 ani) – Echipa de proiect

Proiectul de vacanță = Cu API în vacanță prin lumea emoțiilor! – Activități de dezvoltare personală pentru copii (6-10 ani) = a fost posibil prin munca și implicarea unei echipe motivate, energice, optimiste şi entuziaste de cadre didactice din cadrul CJRAE Sibiu care, colaborând împreună cu Casa Corpului Didactic Sibiu, voluntari, copiii/elevii și părinții au găsi cele mai bune modalităţi de atingere a obiectivelor  comune şi de obţinere a celor mai bune rezultate în urma derulării activităților propuse.

Mulțumim Casei corpului Didactic Sibiu, voluntarelor noastre, studente în anul II la Psihologie din cadrul ULB Sibiu, copiilor / elevilor participanți și părinților pentru colaborare și implicare activă în activitățile proiectului.

Facilitatori:

ipiccy_image (2)

Echipa de implementare: 

pizap - 2021-08-05T142949.748

 Voluntari:

 Voluntari

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți