5 mai 2022 - admin

”Containing Double” – Erasmus+

Asociația Spontan în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și  Asistență Educațională Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Centrul de Servicii Intergrate pentru Studenti SmartHub  implementeaza în perioada 11 – 20 mai 2022 în Sibiu, jud. Sibiu, mobilitatea lucratorilor de tineret, parte a proiectului ”Containing Double”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+, Acțiunea KA1, Mobilități de tineret, cu numarul 2020-3-RO01-KA105-095153, proiect ce se deruleaza în perioada aprilie 2021 – iunie 2022 la care vor participa 36 lucrători de tineret din 5 țări cu diferențe culturale (Romania, Turcia, Macedonia, Serbia și Grecia). Scopul proiectului este de a dota lucrătorii de tineret cu cunoștințe, abilități și atitudine cu privire la modul de abordare a problemelor de sănătate mintală și consolidarea sănătății mintale a tinerilor. Activitățile sunt concepute pe baza a 3 metode nonformale, psihodrama, teatru playback și storytelling.

Prioritatea națională orizontală a progrmului Erasmus+ este reprezentată de stimularea dezvoltării competențelor lucratorilor de tineret și ale tinerilor în sensul oferirii de servicii egale, nediscriminatorii, de incluziune socială tinerilor aflați în imposibilitatea de a avea acces la servicii de îmbunătățire a sănătății mintale și de stimulare a stării de bine.

Inscrierea se poate face completând formularul din link: https://forms.gle/AgSWED1oFycMjzjE6
Beneficii: Certificat Youthpass, prieteni internaționali, experiență inedită, dobândirea unor noi compețente.

Sănătatea și bunăstarea tinerilor constituie o prioritate permanentă a progrmului  Erasmus + și este evidențiată și în Strategia europeană pentru tineret.

CJRAE SIBIU / Noutăți