13 decembrie 2021 - admin

Cercul Pedagogic al profesorilor logopezi din județul Sibiu

Vineri, 17 decembrie 2021, începând cu ora 12,  va avea loc Cercul Pedagogic al profesorilor logopezi din județul Sibiu în format online.

        Primul cerc pedagogic din acest an școlar se axează pe modalitățile de intervenție cu specific logopedic în cadrul tulburărilor de pronunție. Activitatea metodico-științifică din cadrul cercului pedagogic vizează  eficientizarea activității de terapie logopedică, oferirea de exemple de bune practici, programe eficiente de intervenție în cadrul în cadrul tulburărilor de pronunție.  

           Ordinea de zi:

  1. Prezentare cu tema: ,,Tehnici speciale de emisie a vibrantei R” prof. logoped Claudia Recorean/ CJRAE Sibiu;
  2. Prezentare cu tema: ,,Exerciții pentru corectarea pararotacismului” prof. logoped Raluca Vesa/ CJRAE SIBIU;
  3. Prezentare cu tema: ,,Corectarea sunetului R” prof. logoped Irina Ștef / CJRAE SIBIU;
  4. Prezentare cu tema: ,,Răsunătorul ,,R” în jocuri și exerciții ” prof. logoped Mirela Șerban/ CJRAE SIBIU.
  5. Prezentare cu tema: ,,Sigmatismul lateral, sugestii de corectare” prof. logoped Luciana Popa/ CJRAE SIBIU;
  6. Diseminare proiect Erasmus Plus /prof. logoped Ariana Ananie/ CJRAE SIBIU.

           Dezbateri, schimb de bune practici, ce vor constitui modalităţi de optimizare a activităţii profesorilor logopezi cu beneficiarii elevi, părinți și cadre didactice.

           Diverse- la propunerile participanților profesori logopezi la cercul pedagogic.

 

 
 Responsabil Cerc Pedagogic:                                                             
Prof. logoped Ariana  Ananie /CJRAE SIBIU    
 
   
Coordonator Cerc Pedagogic:                                                        

Inspector școlar de specialitate
Prof. Delia Stoicescu

 
 

CJL / CJRAE SIBIU / Noutăți