6 februarie 2020 - admin

Cerc pedagogic cu tema: «Orientarea școlară și profesională – demersuri pentru promovarea învățământului profesional și dual»

În data de 31 ianuarie 2020, la sediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu, profesorii consilieri școlari au participat la cercul pedagogic cu tema ,, Orientarea școlară și profesională – demersuri pentru promovarea învățământului profesional și dual”. În acord cu  legislația în vigoare, consilierii școlari au marcat liniile demersurilor în orientarea școlară și profesională a absolvenților de clasa a VIII, în vederea înscrierii în învățământul profesional și dual. S-a evidențiat interesul și tendința de creștere a opțiunilor elevilor pentru frecventarea acestor forme de învățământ în unitățile școlare din județul Sibiu. Prezentările de proiecte/ programe educaționale ale profesorilor consilierilor școlari au fost primite cu interes, cu implicare interactivă în dezbateri și cu noi direcții de acțiune în consilierea elevilor și  părinților.

Responsabil cer pedagogic: prof. consilier școlar Corina Stan

CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți cerc pedagogic / învatamant / profesori consilieri scolari /