SEOSP

 • Ghidul poate fi consultat accesând linkul de mai jos: Ghid pentru completarea Planului de servicii individualizat pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale

  Mai mult
 • Presentation1

  12 ianuarie 2017 - admin

  ACTE NECESARE DOSAR CES

  Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte – se  poate  descărca   AICI Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate); Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a […]

  Mai mult
 • Instiintare privind metodologia de alocare a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

  Mai mult
 • HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016 : H.G. 423_M.O. nr. 465_22.06.2016

  Mai mult