SEOSP

 • Presentation1

  12 ianuarie 2017 - admin

  ACTE NECESARE DOSAR CES

  Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte – se  poate  descărca   AICI Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate); Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a […]

  Mai mult
 • Metodologiapentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale:    ORDIN 5.805 DIN 2016 – SEOSP

  Mai mult
 • CJRAE Sibiu

  15 noiembrie 2016 - admin

  Serviciul SEOSP – prezentare

  Serviciul SEOSP  asigură evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea  şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES și dentifică nevoile specifice ale acestora pentru  asigurarea condițiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială. Echipa: Coordonator serviciu SEOSP: Iulia Cosar  – Asistent social Monica Decean – profesor psiholog Mirela Brote  – profesor psihopedagog Teodora Cândea – […]

  Mai mult
 • Instiintare privind metodologia de alocare a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

  Mai mult
 • HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016 : H.G. 423_M.O. nr. 465_22.06.2016

  Mai mult