14 iunie 2019 - admin

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,STOP INTIMIDARE, START COOPERARE” – rezultate finale

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,STOP INTIMIDARE, START COOPERARE”.

Inițiator: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Institutia Prefectului Județului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Serviciul Public Sala Transilvania, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog al Judeţului Sibiu, Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen – ALEG.

Lansarea campaniei a avut loc în data de 9 mai 2018– ora 13, la Sala Transilvania din Sibiu.
Campania s-a adresat elevilor claselor V – VIII din şcolile din judeţul Sibiu, părinţilor acestora și cadrelor didactice, desfăşurându-se în perioada 9 mai 2018 – 15 iunie 2019.

Bullying-ul este actul comportamental care pune în relaţie pe de o parte agresorul care răneşte, persecută, intimidează victima verbal, relaţional şi/sau fizic, şi pe de altă parte victima care este tachinată, etichetată şi/sau batjocorită în cercul de colegi sau de apropiaţi.
Bullying-ul este mai degrabă un tipar comportamental, decât un fenomen izolat. Cel mai des întâlnit tip de bullying este cel verbal, care poate duce la violenţă fizică. Pe lângă aceasta întâlnim şi intimidarea socială şi cyberbullying-ul.
În ciuda eforturilor la nivel naţional şi european, bullying-ul devine un fenomen în continuă creştere. Studii recente („Bullying-ul în rândul copiilor”. Studiu sociologic la nivel național, Salvați Copiii, 2016) au arătat că: 1 din 4 copii era umilit în mod repetat la școală, în fața colegilor; 1 din 6 copii era bătut în mod repetat; 1 din 5 copii umilea în mod repetat un alt copil la școală; 73% dintre copii afirmau că au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar.
Frecvența acestor comportamente plasează România pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul (conform studiului internaţional “Comportamentele sănătoase ale copiilor de vârstă școlară” derulat de O. M. S.).
Efectul pe care bullying-ul din şcoală îl are asupra nivelului de stres al copiilor, a tendinţelor depresive şi a stimei de sine a acestora, reprezintă o barieră împotriva învăţării şi dezvoltării, precum şi asupra integrării lor active şi participative în mediul şcolar.

Astfel, am organizat şi am desfăşurat campania ,,Stop intimidare, start cooperare” pe două direcţii specifice:
I. Activităţi de prevenire a fenomenului de tip bullying:
1. Lansarea campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare” .
2. Informarea și sensibilizarea elevilor, părinților și cadrelor didactice cu privire la efectele comportamentelor de tip bullying cât şi recunoașterea de către aceştia a comportamentelor de tip bullying prin derularea unei serii de lectorate cu părinții/elevii/cadrele didactice la nivelul instituţiilor şcolare din jud. Sbiu.
II. Activităţi de intervenţie prin consiliere psihopedagogică şi educaţională care au ca scop combaterea fenomenului de tip bullying:
Derularea unor activități de combatere a bullying-ului la nivel de școală/clasă/individual, au cuprins sesiuni de consiliere psihopedagogică și educațională în vederea dezvoltării de abilități de combatere a fenomenului bullying la nivelul școlilor/claselor de elevi cât și individual, acolo unde a fost cazul.

La activităţile din cadrul Campaniei ,,Stop intimidare, start cooperare” au participat 3417 elevi, 109 părinti si 246 cadre didactice. Echipa de specialiști s-a deplasat în 47 de unități școlare. Au fost puse la dispoziţia şcolilor, materiale de popularizare a Campaniei: afişe, pliante și flyere.

Echipa de implementare a Campaniei coordonată de prof. consilier dr. Simona Cîmpean – CJRAE Sibiu, și-a adus o contribuție substanțială la reușita acesteia. Abordând problematica bullying-ului din mai multe puncte de vedere, adaptând metodele de comunicare la nevoile beneficiarilor, îmbunătățind permanent conținuturile și prestația proprie, specialiștii implicați au contribuit la obținerea unor rezultate vizibile şi cuantificabile. (chestionare aplicate grupului ţintă)
Cercetarea sociologică pe care am realizat-o în urma interpretării chestionarelor aplicate, ilustrează impactul acestei Campanii asupra mediului școlar. Feedback-ul pozitiv  oferit de elevi, cadre didactice cât și părinți ne încurajează să continuăm această campanie și în anul viitor școlar.

Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,STOP INTIMIDARE, START COOPERARE !” / CJAP / CJRAE SIBIU / Noutăți / Proiecte / Concursuri activități prevenire / bullying / campanie /