12 ianuarie 2017 - admin

ACTE NECESARE DOSAR CES

  1. Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte – se  poate  descărca   AICI
  2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
  3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
  4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
  5. Ancheta socială de la SPAS – PRIMĂRIA de domiciliu / de reşedinţă- valabilitate 3 luni
  6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie – se  poate  descărca   AICI 
  7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate – se  poate  descărca   AICI  

Unitati sanitare abilitate de DSP Sibiu pentru eliberare certificate tip A5

8. Fişa de evaluare psihologică – psiholog clinician – valabilitate 3 luni – se  poate  descărca   AICI  

9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic  –  se  poate  descărca    AICI

10. Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;

11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională la reorientarea copilului; copia proiectului planului de servicii individualizate (la reorientare);

12. Fişă psihoeducaţională – se completează la CJRAE SIBIU de către specialiştii din cadrul SEOSP– în prezenţa copilului şi părintelui sau reprezentantului legal; copia planului de abilitare-reabilitare, atunci când este cazul;

13. Alte documente în copie (se specifică).

Nota: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3)

Telefon contact:0269/247066 – CJRAE Sibiu/Serviciul SEOSP

Mobil: 0724 002 182

Program : – PRIMIRE DOCUMENTE :  LUNI JOI 8-12, pe baza unei PROGRAMĂRI TELEFONICE.

                 – ELIBERARE DOCUMENTE – VINERI :  8-10.

Noutăți / SEOSP acte / dosar CES /