Presentation1

12 ianuarie 2017 - admin

ACTE NECESARE DOSAR CES

  1. Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte – se  poate  descărca   AICI
  2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
  3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
  4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
  5. Ancheta socială de la SPAS – PRIMĂRIA de domiciliu / de reşedinţă- valabilitate 3 luni
  6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie – se  poate  descărca   AICI 
  7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate se  poate  descărca   AICI  

Unitati sanitare abilitate de DSP Sibiu pentru eliberare certificate tip A5

8. Fişa de evaluare psihologică – psiholog clinician - valabilitate 3 luni se  poate  descărca   AICI  

9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic  -  se  poate  descărca    AICI

10. Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;

11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională la reorientarea copilului; copia proiectului planului de servicii individualizate (la reorientare);

12. Fişă psihoeducaţională – se completează la CJRAE SIBIU de către specialiştii din cadrul SEOSP– în prezenţa copilului şi părintelui sau reprezentantului legal; copia planului de abilitare-reabilitare, atunci când este cazul;

13. Alte documente în copie (se specifică).

Nota: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3)

Telefon contact:0269/247066 – CJRAE Sibiu/Serviciul SEOSP

Program : – PRIMIRE DOCUMENTE :  LUNI - JOI 8-12, pe baza unei PROGRAMĂRI TELEFONICE.

                 – ELIBERARE DOCUMENTE – VINERI :  8-10.

Noutăți / SEOSP acte / dosar CES /