Arhivă / ianuarie 2021

  • Metode online de consiliere psihopedagogică de grup- aplicații practice (Mentimeter, Cutia ABC, Jamboard Google, Break-out Rooms Zoom)- prezentate de prof. consilieri școlari Ivan Cristina și Oltean Gabriela, CJRAE Sibiu. Mentimeter și Cutia ABC sunt instrumente experimentate in cadrul cursului Inclusive Education desfășurat in Praga , 3-7 februarie.2020. in cadrul proiectului mobilitățile proiectului :,,Restart în educație” […]

    Mai mult