Arhivă / aprilie 2016

  • CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU – OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică – 12 credite MENCS Nr.ore – 50 Taxă curs – 120 Public ţintă : Profesori consilieri şcolari şi cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal Vă puteți înscrie la curs online, accesând: http://www.ccdsibiu.ro/Oferta%20de%20programe/inscrieri%20la%20programele%20de%20formare.htm sau la sediul CASEI […]

    Mai mult
  • UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU organizează Conferinţa EDUCAŢIA ÎN SECOLUL XXI – prezent şi perspective DIALOGURI ULBS: învăţământ universitar – învăţământ preuniversitar Ediţia a II-a Sibiu, 12 mai 2016 Informații cu privire la înscriere și redactare lucrări : Conferinta Edu21

    Mai mult
  • La data de 18 decembrie 2007, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 62/139, depusă de către statul Qatar, prin care declară 02 aprilie ca Ziua Mondiala de conștientizare a Autismului. Rezoluția încurajează toate statele membre să ia măsuri de sensibilizare cu privire la autism în societate pentru a încuraja diagnosticarea precoce și […]

    Mai mult